Thứ năm, ngày 17/01/2019
8 giờ 00

Bộ phận TCCB: Tham gia dự họp tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh.

Đ/c Nguyễn Thị Hường- PTP kiểm tra công tác ra đề, đánh giá xếp loại HS cuối kỳ I và công tác VS trường học tại một số trường TH

Thứ sáu, ngày 18/01/2019
8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Hường- PTP kiểm tra công tác ra đề, đánh giá xếp loại HS cuối kỳ I và công tác VS trường học tại một số trường TH

Thứ bảy, ngày 19/01/2019
8 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự và chỉ đạo Tổng kết Hội thi GVDG cấp thị xã năm học 2018-2019 dành cho GV mầm non

Đ/c Nguyễn Thị Hường- PTP tham dự chương trình Tết  Sum vầy tại huyện Tiên Yên và hải Hà

Thứ hai, ngày 21/01/2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 tại trường TH Thủy An

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra năm học 2018-2019 tại trường TH Thủy An.

Thứ ba, ngày 22/01/2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học trường TH Việt Dân

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra năm học 2018-2019 tại trường TH Việt Dân.

Thứ tư, ngày 23/01/2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Chỉ đạo kiểm tra toàn diện trường MN Tân Việt

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 tại trường MN Tân Việt.

Hôm nay: Thứ tư, ngày 16 / 01 / 2019
7 giờ 30

Bộ phận TCCB: Tham gia Đoàn kiểm tra toàn diện năm học 2018-2019 tại trường MN Hồng Thái Đông.

8 giờ 00

Đ/c Nguyễn Thị Hường- PTP kiểm tra công tác ra đề, đánh giá xếp loại HS cuối kỳ I và công tác VS trường học tại một số trường TH

Đ/c Phạm Thị Thanh Tâm-PTP: Dự HN tập huấn Đổi mới CTGDPT và Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018-2025 tại Hải Phòng.

13 giờ 30

Đ/c Nguyễn Thị Hường- dự và chỉ đạo  tổng kết Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học lần thứ Ba - năm học 2018-2019

14 giờ 00

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Dự và Chỉ đạo Tổng kết Hội thi GVCN giỏi dành cho GV TH cấp thị xã lần thứ Ba, năm học 2018-2019


CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019